Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

På denne studieretningen lærer du å bruke datamaskinen som et laboratorium for å løse problemer i fysiske fag. I studiet vil du forsyne deg med fag som fysikk, kjemi, matematikk, informatikk, geofysikk, mekanikk, geologi, biologi - du velger spesialisering etter egne interesser.

Numeriske simuleringer kommer til å prege fremtidens måte å studere fysiske systemer på, i takt med tilgjengeligheten på økt regnekraft. Spekteret av anvendelser er stort, fra studier av kvantefysiske systemer i nanoteknologi og egenskaper ved nye materialer, til simulering av kreftbehandling, modellering av klima og vær, strømning av olje gjennom ulike berglag, simulering av naturkatastrofer, statistisk fysikk, plasmafysikk, halvlederteknologi, simulering av kvantedatamaskiner og astrofysikk. Forskningsområdet dekker både rene grunnforskningsprosjekter og anvendte prosjekter.

Studiet tilbyr også muligheten for masteroppgaver rundt didaktiske og pedagogiske problemstillinger knyttet til bruk av datamaskin i undervisning. Dette kan spenne fra utvikling av numeriske oppgaver for emner ved universiteter og høgskoler, eller studier av bruk av datamaskin i skoleverket.

Numeriske simuleringer av kompliserte fysiske systemer kan erstatte og/eller utfylle resultater fra store og dyre eksperimenter. Våre forskere arbeider med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til slike numeriske studier. Vi deltar i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og miljøene er involvert i sentre for fremragende forskning og strategiske universitetsprogrammer. Samarbeidspartnere i Europa, Japan og USA gir mulighet for utenlandsopphold under masterstudiet.

De fleste av våre studenter får arbeid som forskere ved universiteter og forskningsinstitutter eller i industribedrifter, ofte etter videre forskerutdanning på ph.d.-nivå.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 12:27