Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Kompetanse innen fysiske fag, matematisk modellering og informatikk er mangelvare på arbeidsmarkedet. I tillegg er arbeidsmetodene ifm. en mastergradsoppgave svært lik de du vil møte i arbeidslivet. Store numeriske prosjekter krever som regel en høy grad av struktur og grundig gjennomtenkning av problemet som skal løses.

Med denne bakgrunnen går du typisk ut i privat eller offentlig næringsliv som ingeniør, forsker, planlegger, leder eller driftsansvarlig. Du kan også jobbe i skoleverket. Jobbmulighetene er mange, fra forskningsinstutter som SINTEF og Institutt for Energiteknikk til foretak som IBM, Hydro, Statoil og Telenor.

Programmet gir deg også en nødvendig bakgrunn for videre for ph.d.-studier (forskerutdanning). Her deltar våre forskere på flere nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer, både via sentra for fremragende forskning og strategiske universitetsprogrammer. Gjennom omfattende internasjonale samarbeid er det gode muligheter for å tilbringe deler av forskerutdanningen i utlandet. Med en slik bakgrunn har du et bedre grunnlag for arbeid innen forskning i private bedrifter, forskningsinstitutter, høgskoler og universiteter.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 11:19