Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet.

Studieretningen har flere utvekslingsprogrammer og samarbeidsprosjekter med utenlandske universitet og forskningsinstitusjoner i Europa (Universite de Grenoble , Imperial College og ETH ), USA (MIT, Oak Ridge National Lab, University of Washington, University of Michigan, University of California-Berkeley, University of Minnesota, University of Idaho, Argonne National Lab, University of Tennessee ) og Japan (University of Tokyo og Riken-lab). Det legges opp til at deler av masterstudiet kan tas ved et utenlandsk universitet.

Du finner mer informasjon om muligheter for utenlandsstudier under fellesinformasjonen om masterprogrammet i fysikk.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. okt. 2019 09:51