Studieretningen tar ikke opp nye studenter
English version of this page

Romfysikk og atmosfærisk fysikk (studieretning)

På denne studieretningen kan du spesialisere deg innen ozon og UV-stråling, strålingstransport gjennom planetatmosfærer, nordlys og fysiske fenomener knyttet til magnetisert romplasma.

Studieretningen hører til programmet

Fysikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?