Studieretningen tar ikke opp nye studenter
English version of this page

Subatomær fysikk (studieretning)

Denne studieretningen er under utfasing og tar ikke opp nye studenter, men videreføres som studieretningen Kjerne- og partikkelfysikk.

Studieretningen hører til programmet

Fysikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?