Hva lærer du?

Nye beskrivelser av læringsutbytte for deg som begynner på studiet høsten 2018

For deg som går på studiet eller starter høsten 2017

Etter endt studium skal du, avhengig av hvilken studieretning du har valgt, ha lært om utfordringer knyttet til planetens struktur, faste overflate, ferskvann, oseaner og atmosfære. Studieprogrammet gir mulighet for å delta i arbeidet til aktive forskningsgrupper og individer på et høyt internasjonalt nivå.

I masteroppgaven skal du ha jobbet med problemstillinger innen anvendt forskning eller grunnforskning.

Kunnskapsmål

  • Ha tilegnet deg spesifikk kunnskap om ulike områder innenfor geofag, dette være seg geologi, geofysikk, hydrologi, fysisk geografi/geomatikk, eller meteorologi og oseanografi.
  • Få en grunnleggende forståelse for hvordan jordens systemer fungerer, avhengig av hvilken studieretning du velger.

Ferdighetsmål

  • Kunne arbeide selvstendig med vitenskapelige utfordringer.
  • Kunne selvstendig analysere og presentere vitenskapelige data.
  • Kunne samarbeide.
  • Kunne bruke tilegnet kunnskap for å utføre arbeid i vitenskapelige institusjoner, offentlig administrasjon og i privat sektor.
  • Kunne presentere forskning og forskningsresultater på en god måte både skriftlig og muntlig.
  • Kunne kritisk evaluere vitenskapelig litteratur og rapporter.

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske, filosofiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Publisert 12. juni 2012 15:36 - Sist endret 7. feb. 2018 16:48