Jobb og videre studier

Arbeidsmarkedet for kandidater med kompetanse innen geofag er bra i Norge og utlandet. Det er mange muligheter knyttet til for eksempel vannkraft, miljøgeologi og naturfarer, geomatikk, oljeindustrien, værvarsling eller i gruveindustrien. Du vil ha muligheten til å skrive din masteroppgave i samarbeid med et privat selskap eller et forskningsinstitutt, hvilket er en god mulighet til å få innsikt i arbeidsmarkedet.

Du finner folk med en utdanning i geofag i offentlig forvaltning, offentlige og private selskaper i inn- og utland. Se hvor noen av våre tidligere studenter jobber i dag.

Masterprogrammet har nært samarbeid med en rekke eksterne institutter og bedrifter, som Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk geologisk undersøkelse, Meteorologisk institutt, Norsk Geoteknisk Institutt, Norsk Polarinstitutt, forskningsinstitusjoner på Svalbard (UNIS), Bioforsk, CICERO, NIJOS, NORSAR, NIVA, Statoil og Hydro for å nevne noen. Mange av våre tidligere studenter jobber i disse selskapene og institusjonene i dag.

Masterprogrammet samarbeider også tett med forskningsmiljøer og sentre slik som Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED).

Et masterstudium gir et solid grunnlag for å bli lektor / eller inneha andre stillinger i utdanningssektoren.

En mulig vei videre etter ett masterstudium er å ta en ph.d. grad, les mer om dette på: Forskerutdanning: ph.d. i realfag


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 23. jan. 2017 15:11 - Sist endret 4. feb. 2020 16:21