Forsker på isbreer

I Norge kommer 98 % av elektrisiteten vår fra vannkraft. I alt 15 % av denne kommer fra vassdrag med breer. Isbreene er svært sensitive for klimaforandringer, og er regnet som en nøkkelindikator på effektene av klimaendringer, både lokalt og globalt.

Liss Marie Andreassen studerte naturgeografi med kurs i matte, geografi og geofysikk før hun begynte på hovedfag ved Institutt for geofag, Universitetet i oslo. I dag jobber hun i Hydrologisk avdeling ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Jeg jobber med norske isbreer og beregner og analyserer bl.a. måledata fra felt og studerer isbreers utvikling fra satelittbilder. Jobben min er en blanding av forskning og forvaltning, som jeg trives godt med, forteller hun.

Publisert 25. mars 2013 21:46 - Sist endret 20. juli 2021 13:34