Oppbygging og gjennomføring

Ny oppbygning og gjennomføring for deg som starter høsten 2018

For deg som går på studiet eller starter høsten 2017

Masterstudiet er delt opp i fire semestre. I noen studieretninger tar du emner i de tre første semestrene og jobber med en individuell masteroppgave i ditt siste semester. I andre studieretninger tar du emner i de to første semestrene og jobber med en større masteroppgave som går over to semestre. Masteroppgaven skrives under tilsyn av en veileder.

Du kan velge å bygge opp mastergraden på følgende tre måter:

Ett års masteroppgave fordelt over tre semestre

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteroppgave
2. semester Masteremne Masteremne Masteroppgave
1. semester Masteremne + HMS-emner Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Ett års masteroppgave fordelt over to semestre

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteroppgave
2. semester Masteremne Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne + HMS-emner Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Kort masteroppgave lagt til siste semester

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteremne Masteremne
2. semester Masteremne Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne + HMS-emner Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

I de fleste studieretningene kan masteroppgaven gjøres i samarbeid med et privat selskap eller et offentlig forskningsinstitutt utenfor universitetet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk HMS-opplæring i begynnelsen av første semester:

I tillegg kreves HMS0505 – El-sikkerhet for deltagelse i visse emner (se emnebeskrivelsene) fra høstsemesteret 2015.

Hvis du har gjennomført tilsvarende HMS-opplæring i løpet av bachelorstudiet ved MN, UiO, skal du ikke gjennomføre den igjen på masterstudiet.

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Emneevaluering

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for oss i vårt arbeid for å sikre og ytterligere forbedre den høye kvaliteten på våre programmer og kurs. Som student ved Universitetet i Oslo vil du derfor bli bedt om å delta på ulike typer evalueringer av våre emner, fasiliteter og tjenester. Alle studieprogrammer og emner er gjenstand for kontinuerlig evaluering.

Med jevne mellomrom ber vi også studenter som deltar på et bestemt program eller emne om å delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av deres program eller emne.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for geofag får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 12. juni 2012 15:36 - Sist endret 7. feb. 2020 16:28