Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

 • din søknadsfrist
 • se opptakskravene
 • vite hvilke dokumenter du må sende inn
 • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Den faglige fordypningen utgjør til sammen 80 studiepoeng og består av:

Enten:

 • 40 studiepoeng på bachelornivå innen fagområder som tilbys ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.
  • der minst 20 studiepoeng er avanserte emner på bachelornivå, hvorav minst 10 studiepoeng er innen geofysikk og/eller geodynamikk
 • 20 studiepoeng i matematikk

 • 10 studiepoeng i grunnleggende programmering, for eksempel MAT-IN1105 / MAT-INF1100L / INF1100 / IN1900 / BIOS1100

 • 10 studiepoeng i fysikk / mekanikk

Eller:

 • 80 studiepoeng på bachelornivå innen realfaglige emner fordelt på inntil tre av fagområdene matematikk / statistikk / informatikk / fysikk / mekanikk

  For søkere som får opptak med denne bakgrunnen, er det krav om å ta 20 studiepoeng geofaglige spesialiseringsemner som en del av masterstudiet. Se Oppbygging og gjennomføring for mer informasjon.

Opptak før fullført bachelorutdanning

Dersom det er færre kvalifiserte søkere enn studieplasser til studieretningen, kan det gis betinget opptak til søkere som mangler inntil 20 studiepoeng. Søkerne må ha bestått alle emnene som inngår i kravet til faglig fordypning.

Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige anledning og senest innen 1 år. Hvis kravet ikke oppfylles, mister studenten studieplassen.

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Dersom du har avlagt emner/fag ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo, må du også laste opp beskrivelser av disse emnene. Emnenavnene og -kodene i emnebeskrivelsene må stemme med karakterutskriften.

Rangering av søkere

Det er vanligvis stor konkurranse om plassene til dette programmet. Kvalifiserte søkere rangeres etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Dersom du har mer enn 80 studiepoeng som dekker kravet til faglig fordypning, beregnes de 80 studiepoengene med best resultat.