Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Masterprogrammet i geofysikk forbereder studentene på en karriere i oljeindustrien og annen tilknyttet industri som holder på med seismisk prosessering, geofysisk prospektering i forhold til geotekniske forsøk, eller i mer spesifikt rettede disipliner som seismologi.

Geofysikk er fysikken til jordkloden, og du lærer om de ulike teknikkene som blir brukt for å kartlegge og analysere de fysiske egenskapene til jorden. Seismisk prospektering er kjernen i geofysiske metoder på alle nivåer og er derfor også sterkt vektlagt i studieretningen. Elektromagnetiske metoder, analyse av gravitasjonsfeltet og varmeoverføring er også viktige områder som det fokuseres på i studieretningen.

Det er nødvendig å inneha tilstrekkelige IT-kunnskaper når man jobber med geofysikk og du får opplæring i hvordan moderne IT-verktøy for prosessering, fortolking, modellering og visualisering av geologiske og geofysiske data skal brukes. Du lærer også å programmere enkle koder. Noen emner har en studiedel som er viet til feltarbeid. Trening i muntlig og skriftlig presentasjon av forskningsresultater inngår også som en integrert del av studiet.

Studieretningen i geofysikk danner grunnlaget for videre ph.d.-studier dersom du ønsker å jobbe videre med forskning.

Publisert 12. juni 2012 17:02 - Sist endret 8. juli 2013 14:54