Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Denne studieretningen dekker de fleste områdene innenfor petroleums- og ikke-petroleumsrelatert geofysikk. Studieretningen passer for deg som ønsker å studere geofysikk men som ikke vil eller har den faglige bakgrunnen som kreves for å kunne kombinere geofysikk med geologi.

I tillegg til tre obligatoriske grunnemner i geofysikk, kan du velge mellom en rekke emner slik at du kan tilpasse studiet etter bakgrunnen din og karrieplan videre. Du kan velge mellom en kort (30 studiepoeng) eller en lang (60 studiepoeng) masteroppgave.

De fleste av studentene på programmet vårt har faglig bakgrunn fra geofag, men studenter som har en bachelorgrad eller tilsvarende i fysikk eller anvendt matematikk er også velkomne som søkere til programmet.

Publisert 12. juni 2012 17:02 - Sist endret 8. juli 2013 14:53