Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier

Arbeidsmarkedet for geofysikere er godt i Norge og i utlandet. De fleste av våre kandidater arbeider i oljeindustrien eller i beslektede aktiviteter, som seismiske foredlingsbedrifter. Geofysikk kan også føre til en karriere knyttet til geotekniske applikasjoner.

En mulig vei videre etter ett masterstudium kan være å ta en ph.d.-grad, les mer om dette på Forskerutdanning: ph.d. i realfag


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 3. mars 2016 09:37 - Sist endret 3. mars 2016 11:45