Studieretningen er nedlagt

Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i geofag, studieretning geofysikk, består enten av 1 år med emner (60 studiepoeng) og 1 år med masteroppgave (60 studiepoeng), eller 1,5 år med emner (90 sp) og et halvt års arbeid med masteroppgave (30 sp). Du velger tema for oppgaven og får en veileder i løpet av første eller andre semester av programmet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk HMS-opplæring i begynnelsen av første semester.

I tillegg kreves HMS0505 – El-sikkerhet for deltagelse i visse emner (se emnebeskrivelsene) fra høstsemesteret 2015.

Hvis du har gjennomført tilsvarende HMS-opplæring i løpet av bachelorstudiet ved MN, UiO, skal du ikke gjennomføre den igjen på masterstudiet.

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Du kan velge mellom to forskjellige sett av obligatoriske emner.

Valg 1: Seismikk eller seismologi

Dette alternativet forbereder deg for å en master oppgave i seismikk eller seismologi, og tilbyr både 60 studiepoengs oppgave og 30 studiepoengs oppgave.

Studieplan, lang oppgave (60 ECTS)

4. semester Masteroppgave
3. semester GEO4260 - Reservoir geophysics Masteroppgave
2. semester GEO4280 - Seismic signal processing Valgfritt masteremne Masteroppgave
1. semester GEO4620 - Seismic waves and  + HMS-emner Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieplan, kort oppgave (30 ECTS)

4. semester Masteroppgave
3. semester GEO4260 - Reservoir geophysics Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
2. semester GEO4280 - Seismic signal processing Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
1. semester GEO4620 - Seismic waves and seismology  + HMS-emner Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner:

GEO4620 - Seismic waves and seismology
GEO4280 - Seismic signal processing
GEO4260 - Reservoir geophysics

Eksempler på masteremner man kan velge blant i første semester:

GEO4211 - Petroleum systems
GEO4230 - Basin formation and sequence stratigraphy
GEO4630 - Geodynamics
INF-GEO4310 - Imaging

Eksempler på masteremner man kan velge blant i andre semester:

GEO4120 – Near-Surface Geophysics
GEO4240 – Seismisk tolkning
GEO4250 – Reservoir Geology
GEO4060 – Fortran 2003 programming

Eksempler på masteremner man kan velge blant i tredje semester:

GEO4012 - Literature study in geosciences
GEO4270 - Integrated basin analysis and prospect evaluation
  (eller et av emnene som tilbys i første semester.)

Emnevalg blir tatt i samråd med veileder eller koordinator for studieretningen.

Valg 2: Geodynamikk

Dette alternativet forbereder deg for en masteroppgave i geodynamikk og anbefales spesielt for en oppgave i tilknytning til Senter for fremragende forskning Senter for Jordens utvikling og dynamikk - CEED. Dette alternativet tilbyr kun lang oppgave (60 studiepoeng).

Studieplan, lang oppgave (60 ECTS)

4. semester Masteroppgave
3. semester Valgfritt masteremne Masteroppgave Masteroppgave
2. semester GEO4840 – Tectonics Valgfritt masteremne Masteroppgave
1. semester GEO4630 – Geodynamics  + HMS-kurs Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Komplementære emner kan velges fra følgende liste over kurs. Du kan også velge andre kurs i avtale med veileder eller studieretningskoordinator.

Komplementære emner:

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 17. sep. 2013 11:58 - Sist endret 7. feb. 2020 16:28