Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet

Deler av studiet kan tas i utlandet. Noen studenter vil gjøre feltarbeid i utlandet, andre vil ta kurs ved en partnerinstitusjon. Ta kontakt med programadministrasjonen for mer informasjon om mulighetene for en periode i utlandet.

Publisert 3. mars 2016 09:34 - Sist endret 3. mars 2016 09:34