Studieretningen tar ikke opp nye studenter
English version of this page

Geologi (studieretning)

Denne studieretningen passer for deg som har faglig bakgrunn og interesse for geologi og som ønsker å spesialisere deg i en eller flere av følgende forskningsområder: mineralogi, geokjemi, petrologi, økonomisk geologi/mineralressurser, strukturgeologi, tektonikk, ingeniørgeologi, paleontologi og stratigrafi og/eller sedimentologi.

Studieretningen hører til programmet

Geofag (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?