English version of this page

Geomorfologi og geomatikk (studieretning)

Vil du lære om jordens overflate, ulike landformer og metoder for å kartlegge og måle endringer på landoverflaten? Vil du gjøre informasjon verdifull ved å lære å visualisere den i et kart? Vi bruker ulike metoder og teknikker til dette, fra observasjoner, data og bilder fra satellitter og droner, til modelleringer. Kompetanse i geomatikk og fysisk geografi er etterspurt i dag.

Studieretningen hører til programmet

Geofag (master - to år)