Oppbygging og gjennomføring

I studieretningen Geomorfologi og geomatikk, tar du obligatoriske og anbefalte emner de første semestrene. Emnene utgjør til sammen 60 studiepoeng. Du starter med masteroppgaven i det andre semesteret.

Studieløp

4. semester Masteroppgave
3. semester Anbefalt emne Masteroppgave
2. semester Anbefalt emne Anbefalt emne Masteroppgave
1. semester Obligatorisk emne + HMS-emner Obligatorisk emne Anbefalt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

Det første semesteret velger du to av følgende emner:

Anbefalte emner

Emnevalg blir tatt i samråd med veileder, eller koordinator for studieretningen i starten av studiet. Du velger fire av følgende emner:

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 12. apr. 2017 09:43 - Sist endret 13. des. 2021 14:02