Oppbygging og gjennomføring

I studieretningen Meteorologi og oseanografi tar du obligatoriske og anbefalte emner de første semestrene. Emnene utgjør til sammen 60 studiepoeng. Du starter med masteroppgaven i det andre semesteret.

Oppbygning og gjennomføring for deg som startet på studiet høsten 2017 eller tidligere

Studieløp

4. semester Masteroppgave
3. semester GEO4990 – The Earth System Masteroppgave
2. semester Anbefalt emne Anbefalt emne Masteroppgave
1. semester GEO4901 – Atmosfære-hav-dynamikk + HMS-emner Anbefalt emne Anbefalt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

Har du tidligere tatt GEO3900/GEF3450 eller GEO4900/GEF4450, får du fritak for GEO4901 og velger et annet emne fra anbefalte emner under.

Anbefalte emner

Emnevalg blir tatt i samråd med veileder, eller koordinator for studieretningen. Du velger anbefalte/frie emner fra listen under, eller andre emner anbefalt av veileder:

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 23. jan. 2017 15:11 - Sist endret 12. mai 2021 13:15