Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Krav til faglig fordypning (bare synlig for UiO-tilsatte)

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Den faglige fordypningen utgjør til sammen 80 studiepoeng og består av:

  • 40 studiepoeng avanserte emner på bachelornivå innen fagområder som tilbys ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

    • der minst 20 studiepoeng er innen meteorologi og/eller oseanografi

  • 30 studiepoeng på bachelornivå med emner innen fagområdene matematikk / statistikk / informatikk / fysikk / mekanikk

  • 10 studiepoeng i grunnleggende programmering, for eksempel MAT-IN1105 / MAT-INF1100L / INF1100 / IN1900 / BIOS1100

Hvis du oppfyller alle opptakskravene på Master i geofag (studieretning meteorologi og oseanografi) slik kravet var høsten 2017, kvalifiserer du til denne studieretningen til og med opptaket 2021.

Opptak før fullført bachelorutdanning

Dersom det er færre kvalifiserte søkere enn studieplasser til studieretningen, kan det gis betinget opptak til søkere som mangler 20 studiepoeng av bachelorgraden. Krav til faglig fordypning for opptak må likevel være bestått.

Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige anledning og senest innen 1 år. Resultatet av manglende eksamener kan ikke være dårligere enn at kravet til vektet karaktergjennomsnitt i fordypningen oppfylles. Hvis kravet ikke oppfylles, mister du studieplassen.