Oppbygging og gjennomføring

I studieretningen Miljøgeofag, tar du obligatoriske og anbefalte emner de første semestrene. Emnene skal til sammen utgjøre 60 studiepoeng. Masteroppgaven starter du på i andre eller tredje semester, avhengig av emnevalg.

Studieløpet avhenger av om du har en geofaglig bakgrunn fra før, eller ikke. Har du ikke geofaglig bakgrunn er det krav om å ta 20 studiepoeng geofaglige spesialiseringsemner som en del av masterstudiet.

Oppbygning og gjennomføring for deg som startet på studiet høsten 2017 eller tidligere

Studieløp for deg med geofaglig bakgrunn

4. semester Masteroppgave
3. semester Anbefalt masteremne/Masteroppgave Masteroppgave
2. semester Anbefalt masteremne Anbefalt masteremne Anbefalt masteremne/Masteroppgave
1. semester GEO4161 – Contaminants in the Geoenvironment + HMS-emner GEO4140 – Environmental stratigraphy Anbefalt masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

Anbefalte emner

De anbefalte emnene velges ut fra om du er interessert i miljøkjemi, eller miljøstratigrafi, og i samråd med veileder eller koordinator for studieretningen. Du velger fire av følgende emner:

Emner innen Miljøkjemi og Miljøstratigrafi:

Andre anbefalte emner:

Studieløp for deg uten geofaglig bakgrunn

4. semester Masteroppgave
3. semester Anbefalt emne/Masteroppgave Masteroppgave
2. semester GEO4360 – Field Methods in Hydrogeology Anbefalt emne Anbefalt emne/Masteroppgave
1. semester GEO4161 – Contaminants in the Geoenvironment + HMS-emner GEO4100 – Environmental Geology
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

I tillegg to spesialiseringsemner:

Anbefalte emner

De anbefalte emnene velges ut fra om du er interessert i miljøkjemi, eller miljøstratigrafi, og i samråd med veileder eller koordinator for studieretningen. Du velger to av følgende emner:

Emner innen Miljøkjemi og Miljøstratigrafi:

Andre anbefalte emner:

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 23. jan. 2017 15:11 - Sist endret 24. sep. 2020 14:31