Hvorfor velge denne retningen?

I denne studieretningen studerer vi bergarters og mineralers dannelse, sammensetning, og oppbygning. Vi ser på fordeling og transport av ulike grunnstoffer i jordens skorpe, mantel og kjerne, og hvordan ulike bergarters sammensetning og dannelse henger sammen med platetektoniske prosesser som vulkanisme og jordskjelv.

Denne studieretningen dekker jordens petrologiske, geokjemiske og mineralogiske egenskaper. Fokuset er på utviklingen av jorden mineraler og bergarter gjennom den platetektoniske syklusen. Sentrale temaer vil omfatte:

  • Bergartdannende prosesser i metamorfe og magmatiske systemer, væske-stein-interaksjoner, geokronologi, prosesser som styrer fordelingen av sporelement og isotoper i en rekke geologiske systemer.
  • Geokjemisk differensiering av jordskorpen og dens konsekvenser for mineraliseringsprosesser og dannelse av mineralressurser.

Metoden som brukes inkluderer en rekke analytiske teknikker for å karakterisere sammensetningen og strukturen til jordens grunnstoffer eller materialer, inkludert bergarter og mineraler, men også porevolum og tilhørende væsker. Eksperimenter og / eller numeriske teknikker kan brukes for å studere koblingen mellom mineralreaksjoner, transportprosesser og deformasjon av jordskorpen og mantelen.

Du velger fokus etter hvilke emner du tar i graden.

De fleste av våre studenter har bakgrunn i geofag, men studenter med bakgrunn i kjemi eller fysikk er også velkommen til å søke om opptak til dette programmet.

Denne studien gir et solid grunnlag hvis du vil studere videre mot en ph.d. grad (forskerutdanning).

Publisert 23. jan. 2017 15:21 - Sist endret 26. sep. 2017 16:09