Hva lærer du?

Masterprogrammet i petroleumsgeologi og geofysikk klargjør studentene for en karriere innen petroleumsindustrien og tilknyttede arbeidsfelt, eller innen geofysisk leting. Det er et bredt, tverrfaglig og yrkesrettet studieløp.

Studiet utgjør et solid grunnlag i sedimentærgeologi og geofysikk for videre doktorgradsstudier innen disse fagfeltene.

Publisert 12. juni 2012 17:03 - Sist endret 8. feb. 2013 12:47