Hvorfor velge denne retningen?

Fra studieåret 2018/2019 er fagområdene petroleumsgeologi og petroleumsgeofysikk videreført på studieretningen Petroleumsgeofag.

For alle studieretninger se Geofag (master - to år).

Denne brede og tverrfaglige studieretningen dekker de fleste fagområdene innenfor petroleumsleting, oljefelt-utvikling og produksjon.

Geologi og geofysikk er sammensveiset på flere områder, fra regional platetektonikk, til basseng og reservoarer. Undervisningen knyttes til forskningsaktiviteter som foregår på instituttet og dekker et vidt spekter av fagområder som for eksempel sedimentologi, strukturgeologi, geofysikk, petroleumsorientert geokjemi, geomekanikk og stratigrafi.

Programmet er tiltenkt studenter som har geofaglig studiebakgrunn.

Publisert 12. juni 2012 17:03 - Sist endret 19. nov. 2020 14:09