Studieretningen tar ikke opp nye studenter
resource:program-option-language-link: null

Petroleumsgeologi og petroleumsgeofysikk (studieretning)

Denne brede og tverrfaglige studieretningen dekker de fleste fagområdene innenfor petroleumsleting, oljefelt-utvikling og produksjon.

Studieretningen hører til programmet

Geofag (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?