English version of this page

Petroleumsgeofag (studieretning)

Vil du skaffe deg en bred og tverrfaglig plattform for å kunne jobbe i petroleumsindustrien? I denne studieretningen blir du kjent med alle sentrale temaer som brukes i petroleumsleting, utvikling av felt og i petroleumsproduksjon. Dette er et studium for deg som er interessert i naturessurser og energi.

Studieretningen hører til programmet

Geofag (master - to år)