Hvorfor velge denne retningen?

Vil du skaffe deg en bred og tverrfaglig plattform for å kunne jobbe i petroleumsindustrien? I denne studieretningen blir du kjent med alle sentrale temaer som brukes i petroleumsleting, utvikling av felt og i petroleumsproduksjon. Dette er et studium for deg som er interessert i naturessurser og energi.

I studiet integrerer vi geologi og geofysikk på ulike skalaer, fra regional platetektonikk til basseng- og reservoarskala. Vi bruker flere typer geologiske og geofysiske data, og bruker verktøy og metoder med industristandard for å analysere dataene.

Denne brede og tverrfaglige studieretningen er ment for studenter med bakgrunn i geofag, og dekker de fleste aspekter av petroleumsutforskning, feltutvikling og produksjon. Geologi og geofysikk er integrert i ulike skalaer, fra regional plate tektonikk til basseng og reservoar skalaer.

Undervisningen er nært knyttet til forskningsaktiviteter ved instituttet, som dekker et bredt spekter av disipliner som sedimentologi, strukturgeologi, geofysikk, petroleum geokjemi, geomekanikk og stratigrafi. Masterstudiretningen i petroleumsgeologi forbereder studentene på en karriere innen petroleumsindustrien og tilknyttede aktiviteter, eller i geofysisk prospektering. Det er en bred, tverrfaglig og yrkesrettet studie.

Studiet gir et solidt grunnlag i sedimentær geologi og geofysikk for videre studier mot et doktorgradsstudium (ph.d.).

Publisert 23. jan. 2017 15:22 - Sist endret 29. sep. 2017 23:31