Oppbygging og gjennomføring

I studieretningen Petroleumsgeofag, tar du hovedsakelig obligatoriske og anbefalte emner de to første semestrene. Emnene utgjør til sammen 60 studiepoeng. Du får tildelt tema/veileder for masteroppgaven og begynnerarbeidet med denne i andre semester. Det siste obligatoriske emnet tas i tredje semester parallelt med videre arbeid på oppgaven.

Studieløp

4. semester Masteroppgave
3. semester Anbefalt emne Masteroppgave
2. semester GEO4260 – Reservoir Geophysics Anbefalt emne Masteroppgave
1. semester

GEO4216 – Sedimentology and Sequence Stratigraphy + HMS-emner

GEO4250 – Reservoir Geology
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

Anbefalte emner

Emnevalg blir tatt i samråd med veileder eller koordinator for studieretningen. Du velger to av følgende emner:

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 23. jan. 2017 15:22 - Sist endret 10. nov. 2020 16:54