Studieretningen tar ikke opp nye studenter
English version of this page

Naturgeografi, hydrologi og geomatikk (studieretning)

Denne studieretningen består av tre spesialiseringer: naturgeografi, hydrologi og geomatikk. Feltundersøkelser og bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS), romanalyse og fjernanalyse, matematisk modellering og statistiske fremgangsmåter inngår i masterprogrammet.

Studieretningen hører til programmet

Geofag (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?