English version of this page

Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi (studieretning)

Er du interessert i sedimenter og sedimentære bergarters dannelse, jordens historie og utvikling? Ønsker du å jobbe med mikro- og makropaleontologi og forstå utviklingen av selve livet? Er du interessert i hva fossiler kan fortelle oss om tidligere livsformer på jorden? Her har du funnet studieområdet for deg.

Studieretningen hører til programmet

Geofag (master - to år)