Hvorfor velge denne retningen?

Er du interessert i sedimenter og sedimentære bergarters dannelse, jordens historie og utvikling? Ønsker du å jobbe med mikro- og makropaleontologi og forstå utviklingen av selve livet? Er du interessert i hva fossiler kan fortelle oss om tidligere livsformer på jorden? Her har du funnet studieområdet for deg.

Denne studieretningen omhandler sedimentenes avsetningsmiljø, mineralogiske og paleontologisk sammensetning, og utvikling gjennom tid fra sediment til sedimentær bergart.

Emnene du tar i studiet ledsages av laboratorieøvelser og ekskursjoner/feltarbeid, slik at du i teori og praksis får god kjennskap til de vanligste modellene, analyse- og feltmetoder og mest moderne teorier.

Du får et godt grunnlag til videre studier eller arbeid med sedimenter og sedimentære bergarter og paleontologiske problemstillinger; både mot doktorgrad, eller om du vil jobbe med oppgaver hos forvaltning og industri eller som konsulent.

De fleste studentene har geofaglig bakgrunn, men vi oppfordrer også studenter med bakgrunn innen kjemi, fysikk, biologi og matematiske fag til å søke opptak.

Studiet gir et solid grunnlag for videre studier mot doktorgradsstudium (ph.d.).

Publisert 23. jan. 2017 15:22 - Sist endret 26. sep. 2017 16:17