Oppbygging og gjennomføring

I studieretningen Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi, tar du obligatoriske og anbefalte emner de første semestrene. Emnene utgjør til sammen 60 studiepoeng. Du starter med masteroppgaven i det andre eller tredje semesteret, avhengig av emnevalg.

Studieløpet avhenger av om du har en geofaglig bakgrunn fra før, eller ikke. Har du ikke geofaglig bakgrunn er det krav om å følge 30 studiepoeng spesiell programstruktur, se nedre del av siden.

Studieløp for deg med geofaglig bakgrunn

4. semester Masteroppgave
3. semester Anbefalt emne/Masteroppgave Masteroppgave
2. semester Obligatorisk emne/Anbefalt emne Anbefalt emne/Obligatorisk emne Anbefalt emne/Masteroppgave
1. semester Obligatorisk emne + HMS-emner Obligatorisk emne Anbefalt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

Du velger minst tre av følgende emner:

Anbefalte emner

Emnevalg blir tatt i samråd med veileder eller koordinator for studieretningen i det fagområdet du er interessert i.

Emnene kan være fra listen med obligatoriske emner, eller emnene:

Studieløp for deg uten geofaglig bakgrunn

4. semester Masteroppgave
3. semester Anbefalt emne/Masteroppgave Masteroppgave
2. semester GEO4214 – Palynology, Palaeobotany and Palaeoclimatology Anbefalt emne Anbefalt emne/Masteroppgave
1. semester GEO4212 – Paleozoologi, systematikk og evolusjon + HMS-emner GEO4140 – Environmental stratigraphy Anbefalt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

Anbefalte emner

Emnevalg blir tatt i samråd med veileder eller koordinator for studieretningen i det fagområdet du er interessert i.

Studenter som har tatt emnet GEO2120 – Sedimentologi og/eller GEO2160 – Paleontologi og paleoøkologi ved Universitetet i Oslo kan søke om å bruke emnene som frie emner i masterprogrammet med mindre de alt inngår i studentens bachelorgrad. Søknad om bruk av ène eller begge bacheloremner må legges ved og leveres inn sammen med søknad om godkjenning av masterkontrakten. 

Studenter med bakgrunn i biovitenskap anbefales følgende valgfrie emner:

Også emner fra UNIS og innen BIO/KJM/FYS/MAT kan velges.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 23. jan. 2017 15:22 - Sist endret 30. aug. 2021 14:51