Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

 • din søknadsfrist
 • se opptakskravene
 • vite hvilke dokumenter du må sende inn
 • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Den faglige fordypningen utgjør til sammen 80 studiepoeng og består av:

Enten:

 • 50 studiepoeng på bachelornivå innen fagområder som tilbys ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

  • der minst 30 studiepoeng er avanserte emner på bachelornivå, hvorav minst 10 studiepoeng er innen sedimentologi / paleontologi / stratigrafi

 • 30 studiepoeng på bachelornivå med emner innen fagområdene matematikk / statistikk / informatikk / fysikk / mekanikk / kjemi / biovitenskap

Eller:

 • 80 studiepoeng på bachelornivå innen realfaglige emner fordelt på inntil tre av fagområdene matematikk / statistikk / informatikk / fysikk / mekanikk / kjemi / biovitenskap

  For søkere som får opptak med denne bakgrunnen, er det krav om å ta 20 studiepoeng geofaglige spesialiseringsemner som en del av masterstudiet. Se oppbygging og gjennomføring for mer informasjon.

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

Dersom du har avlagt emner/fag ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo, må du også laste opp beskrivelser av disse emnene. Emnenavnene og -kodene i emnebeskrivelsene må stemme med karakterutskriften.

Rangering av søkere

Det er vanligvis stor konkurranse om plassene til dette programmet. Kvalifiserte søkere rangeres etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Dersom du har mer enn 80 studiepoeng som dekker kravet til faglig fordypning, beregnes de 80 studiepoengene med best resultat.