Oppbygging og gjennomføring

I studieretningen Strukturgeologi og tektonikk, tar du obligatoriske og anbefalte emner de to første semestrene. Emnene utgjør til sammen 60 studiepoeng. Du kan velge om du vil starte med masteroppgaven i andre eller tredje semesteret, avhengig av emnevalg.

Studieløp

4. semester Masteroppgave
3. semester Anbefalt emne/ Masteroppgave Masteroppgave
2. semester GEO4840 – Tectonics Anbefalt emne Anbefalt emne/ Masteroppgave
1. semester GEO4850 – Advanced Structural Geology in Basin Analysis + HMS-emner GEO4131 – Geomechanics Anbefalt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

Anbefalte emner

Emnevalg blir tatt i samråd med veileder eller koordinator for studieretningen i det fagområdet du er interessert i. Du velger tre av følgende emner:

Skorpeskala tektonikk og strukturgeologi:

Geomekanikk:

Sedimentære basseng:

Andre anbefalte emner:

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 23. jan. 2017 15:23 - Sist endret 13. des. 2021 13:52