Studieopphold i utlandet

Vi anbefaler å reise på utveksling i ett (eller to) av de semestrene du ikke har mange obligatoriske emner.

Når kan jeg dra?

Det vil variere fra studieretning til studieretning. Det kan også være mulig å reise på utveksling et semester der du jobber med masteroppgaven, men det forutsetter at du har en avtale med veileder om tett oppfølging via e-post, og eventuelt en medveileder dit du reiser.

Hvor kan jeg reise? 

Vi anbefaler følgende avtaler for deg som tar en mastergrad i geofag:

Lyst til å dra et annet sted? Se komplett liste over utvekslingsavtaler ved Institutt for geofag. Se også alle avtalene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilhørende institutter, eller alle UiOs avtaler. Du kan også gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av UiOs avtaler.

Studieopphold på Svalbard

Du kan også ha et studieopphold på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), som tilbyr mange spennende kurs og emner i geofag.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO