Dette programmet er erstattet av Geofysikk og klima (bachelor) og Geologi og geografi (bachelor).

Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammene Geofysikk og klima og Geologi og geografi.