Programmet tar ikke opp nye studenter

Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammene Geofysikk og klima og Geologi og geografi.

Hva kan du jobbe med?

  • 181108_geo-ragnhild-507x338 Sikrer grunnen under havbunnen 27. nov. 2018 09:34

    Geolog Ragnhild Christin Hansen jobber med å klargjøre jorda under havbunnen før store energiselskaper skal bygge rørledninger og vindturbiner der.

  • rune_statkraft--1- Bidrar til effektiv produksjon av fornybar energi 9. mai 2018 15:31

    Rune er hydrolog i Statkraft og jobber med geografiske informasjonssystemer (GIS) knyttet til vannkraftverkene i Norge og Sverige. Han bruker programmering for å gi oss effektiv energiutvinning.