Dette programmet er erstattet av Geofysikk og klima (bachelor) og Geologi og geografi (bachelor).

Beskjeder

Publisert 21. apr. 2020 10:49

Studenter ved UiO mottok fredag 17. april e-post og SMS om å delta i den nasjonale undersøkelsen BRY DEG.

UiO oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!

Publisert 3. apr. 2020 10:45

Kjære student,

Denne meldingen er til deg som etter planen vil fullføre din bachelorgrad nå våren 2020:

Vi ønsker å invitere dere alle til en felles avslutningsseremoni  fredag 19. juni kl. 10.30 for å sammen feire at du har fullført din bachelorgrad. 

Dere studenter er velkommen til å invitere med dere tre personer til seremonien. Vi håper på en god samling av studenter, familie og venner og faglærere på seremonien.

Det kan hende at vi grunnet covid-19 situasjonen ikke vil kunne avholde seremonien på campus. Da gjennomfører vi seremonien på en digital plattform. Uansett form tror vi at vi vil få til en veldig fin og høytidelig markering sammen.

Programmet for seremonien kan du lese mer om her....

Publisert 5. mars 2020 19:41

Hei, og takk for godt oppmøte på dagens informasjonsmøte om masteropptaket 2020 i Kurssal U37!

Vedlagt finn de presentasjonen frå Studieadministrasjonen og frå dei av studieretningskoordinatorane som har levert presentasjon.

Publisert 5. mars 2020 19:09

Vi ønsker bachelorstudenter som er aktuelle for masteropptak til hausten 2019, hjertelig velkommen til informasjonsmøte om masteropptaket, i Kurssalen U37, torsdag 4. april kl. 17.15, Geologibygningen. 

Epost er sendt ut til aktuelle med info om påmelding (grunna pizzabestilling). 

Mvh 
Studieadministrasjonen 
Institutt for geofag

Publisert 29. jan. 2020 13:04

Vi ved Institutt for geofag søker ny fadderkoordinator for studiestartsuken for bachelorstudentene høsten 2020:

Kunne du tenke deg å bidra til å lage en god studiestart for våre nye studenter? Da kan dette være noe for deg! Les mer om vervet.

Frist for å søke er 26. januar 2020.

Mvh.
Studieadministrasjonen
Institutt for geofag
Universitetet i Oslo