Hvorfor velge dette programmet?

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammene Geofysikk og klima og Geologi og geografi.

Velg naturen som laboratorium! Vil du lære om hvordan jorda ble til, om vær og klimaendringer, naturressurser, naturfarer, eller om bruk av geodata? En utdanning i geofag åpner for mange spennende jobb- og studiemuligheter, og samfunnet har et stort behov for geovitere innen svært mange områder.

Kort om studieprogrammet

Først får du en innføring i geofag sammen med støttefag som matematikk, informatikk, fysikk og kjemi. Deretter kan du fordype deg i ett av disse temaene:

  • Geografi og hydrologi er læren om jordens naturmiljø, ferskvann og landformer, samt målemetoder og behandling av geofysiske data fra ulike kilder.
  • Geologi og geofysikk er læren om jordklodens utvikling og oppbygning, om dannelsen av naturressurser som for eksempel olje og gass.

Hvorfor velge Geofag

Geofag omfatter hele jordens historie og utvikling gjennom de siste 4,6 milliarder år, men også dagsaktuelle temaer. Det handler blant annet om hvordan landskapene ble dannet for veldig lenge siden og hvordan dagens menneskers inngrep påvirker klimaet.

Du får vite mer om hvordan landet vårt og naturressursene våre ble til og utvikler seg – det være seg olje og gass, vann og snø, vær og klima.

Undervisningen er aktuell og spennende siden den baserer seg på forskningen vi gjør.

UiO er det første universitet i verden hvor du som student får ta i bruk databeregninger allerede fra begynnelsen av studiet. Det gjør også at du allerede tidlig i studieløpet kan jobbe kreativt og forske på realistiske problemstillinger. Se hvordan databeregninger revolusjonerer studiehverdagen for to av studentene våre:

 

Studiemiljø

Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. I begynnelsen av studiet inviterer vi deg derfor med på et faglig og sosialt seminar hvor du blir bedre kjent med faglærerne og de andre studentene på studieprogrammet ditt. Underveis i studiet får du også tilbud om personlig veiledningssamtale hvis du ønsker å ta opp faglige eller sosiale utfordringer.

Geofagstudentene har egne foreninger både for studentpolitikk og sosiale arrangementer:

Studier i utlandet

Vi samarbeider med Universitetssenteret på Svalbard og har avtaler med mange utenlandske universiteter, deriblant University of Bristol, Aarhus Universitet, Université de Strasbourg og University of Ottawa.

Les mer om utvekslingsmulighetene.

Videre studier og jobb

En utdanning i geofag gjør deg kvalifisert til mange spennende yrker i det offentlige og i privat næringsliv. Bygger du på til en mastergrad, får du flere muligheter på arbeidsmarkedet, som f.eks. klimaforsker, meteorolog, miljøgeolog, hydrolog, glasiolog, naturgeograf, geomatiker, berggrunnsgeolog, petroleumsgeolog, geofysiker eller innen utdanningssektoren (avhengig av hvilken studieretning du velger).

Les mer om jobb og videre studier.

 

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 10. mars 2021 13:49