Jobb og videre studier

Dette programmet tar ikke opp nye studenter, og ble fra 2017/2018 erstattet av programmene Geofysikk og klima og Geologi og geografi.

Ønsker du å studere geofag, geologi, geofysikk og geografi gå til:


Videre studier

En naturlig vei videre for mange etter å ha fullført en bachelorgrad, er et to-årig masterstudium. Universitetet i Oslo tilbyr det internasjonale masterprogrammet Geosciences (master's two years), som har 10 studieretninger.

I tillegg til eget masterprogram over deltar også Institutt for geofag fra høsten 2018 i masterprogrammet Computational Science med studieretningen; CS: Geoscience, som det kan være aktuelt for noen å søke.

Med en mastergrad har du en fem-årig utdannelse, med fordypning i et valgt fagområde, og stiller sterkere i arbeidsmarkedet enn om du nøyer deg med en bachelorgrad.

I løpet av studiene lærer du, i tillegg til det faglige, mye annet som er nyttig i arbeidslivet. Du lærer blant annet å samarbeide med andre, analysere problemstillinger, skrive faglige rapporter, og du lærer å arbeide selvstendig og ta selvstendige valg.

Universitetet i Oslo har et eget karrieresenter, som hjelper studenter med råd og veiledning i jobbsøknad- og CV-skriving o.l. Les mer om dette tilbudet under.

Jobbmuligheter

Du finner folk med en utdanning i geofag i offentlig forvaltning, offentlige og private selskaper i inn- og utland.

Se eksempler på steder der geovitere med utdanning fra UiO arbeider.

Jobbmulighetene for geovitere er gode, og en utdanning kombinert med en mastergrad gir deg spennende muligheter på arbeidsmarkedet som for eksempel i disse yrkene:

 • forsker innen ulike geofaglige temaområder
 • rådgivere og konsulenter
 • hydrolog
 • glasiolog
 • geolog
 • naturgeograf
 • berggrunnsgeolog
 • geotekniker
 • miljøgeolog
 • geomatiker
 • petroleumsgeolog
 • meteorolog
 • geofysiker
 • seismolog
 • lektor / stillinger i 
  utdanningssektoren

Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

 • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
 • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 25. feb. 2021 16:47