Dette programmet er erstattet av Geofysikk og klima (bachelor) og Geologi og geografi (bachelor).

Hva kan du jobbe med?

Dette programmet tar ikke opp nye studenter, og ble fra 2017/2018 erstattet av programmene Geofysikk og klima og Geologi og geografi.

 

Geolog Ragnhild Christin Hansen jobber med å klargjøre jorda under havbunnen før store energiselskaper skal bygge rørledninger og vindturbiner der.

Rune er hydrolog i Statkraft og jobber med geografiske informasjonssystemer (GIS) knyttet til vannkraftverkene i Norge og Sverige. Han bruker programmering for å gi oss effektiv energiutvinning.

Helene Birkelund Erlandsen er meteorolog og forsker, og bidrar til en bedre forståelse av klima på Meteorologisk institutt.

Henrik har en master i geofysikk og jobber som risikoanalytiker i shippingselskapet Western Bulk. 

I jobben som hydrolog i Multiconsult er Media Sehatzadeh med på å sikre og regulere demninger både i Norge og i utlandet.

Terje Alsvik Walløe (34) er et kjent ansikt fra TV. Han er en av værmennene på NRK, en frilansjobb han har i tillegg til statsmeteorologstillingen ved Meteorologisk institutt.

Realfagslektor Ane Aarre ønsker at alle skal lære å se og skjønne verden rundt seg.

- Oljeindustrien står sterkt i Stavanger, og for meg var det naturlig å velge en utdanning som ga meg en jobb i denne bransjen, forteller Andreas Bjørnestad (26).

Informasjon blir mye mer verdifull når den visualiseres i form av et kart, sier geomatiker Tobias Litherland.

Andreas Albertsen er guide ved Gardnos Meteorittpark

Andreas Albertsen studerer geologi ved UiO og jobber som guide i Gardnos Meteorittpark i Hallingdal.

Kine Onsum Moseid (23) har sommerjobb ved Meteorologisk institutt på Blindern. Der skal hun gjøre værmeldinga mer treffsikker.

Siri Lajord har hovedfag i Cand. Scient. i geomatikk (naturgeografi). Studiet er lagt om siden, og nå får man en mastergrad istedenfor. Forskjellen er at det nå på forhånd er mer bestemt hvilke kurs man skal ta, og den avsluttende oppgaven er kortere.

- Climate has been an interest of mine since I was little. Back then I thought of meteorologists as the people who "only" forecast the weather on TV -- the typical stereotype. I soon found out, however, that this was a very exciting field of study with lots of opportunities and activities, says Tobias Wolf (25).