Dette programmet er erstattet av Geofysikk og klima (bachelor) og Geologi og geografi (bachelor).

Kontakt

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • godkjenning av ekstern utdanning
 • eksamen
 • karakterutskrift
 • tilrettelegging
 • bekreftelser

MN-studieinfo

Telefon: 22 85 63 44 (kl. 911, 1215)
E-post: studieinfo@mn.uio.no

Spørsmål om
 • studieprogrammene
 • emner
 • permisjoner
 • tilrettelegging
 • utsettelser
 • deltid

 

Studieadministrasjonen
Institutt for geofag

Åpningstider:
12.00 - 14.30, tirsdag - torsdag
12.00 - 14.00, fredag, mandag stengt

Epost: studieinfo@geo.uio.no

Telefon: 22 85 66 49

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter