Oppbygging og gjennomføring

Dette programmet tar ikke opp nye studenter, og ble fra 2017/2018 erstattet av programmene Geofysikk og klima og Geologi og geografi.

Ønsker du å studere geofag, geologi, geofysikk og geografi gå til:


Bachelorprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografi er et fulltidsstudium over 3 år på 180 studiepoeng.

Valg av studieretning

Du velger studieretning i 3. semester. Dine faglige interesser og hvilke matematikk-, fysikk- og informatikkemner du tar i de 3 første semestrene, avgjør hvilke studieretninger du kan velge blant. Studieretningene har flere fagområder/fordypninger:

6. semester Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning
5. semester Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning
4. semester Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning Se ønsket studieretning
3. semester Se ønsket studieretning Et emne i kjemi eller informatikk Et emne i statistikk eller matematikk
2. semester GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt) Et emne i fysikk Et videregående emne i matematikk
1. semester GEO1010 – Naturgeografi (nedlagt) og emner i HMS Et grunnleggende emne i informatikk (programmering) Et grunnleggende emne i matematikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fra høsten 2018 får emner i realfag (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Emner i biovitenskap får nye krav fra høsten 2019. Les mer om hvilke krav som gjelder på hver enkelt emneside.

Hvis du fikk opptak på programmet før høsten 2018, vil du være unntatt fra de nye kravene når du tar emner på dette studieprogrammet.

Les mer om hva som gjelder for deg.

Valg av emner i matematikk, fysikk, informatikk og kjemi

I de 3 første semestrene av bachelorgraden kan du velge mellom flere forskjellige støtteemner innen matematikk, fysikk, informatikk og kjemi. Hvilke emner du velger avhenger av hva slags forkunnskaper du har fra videregående skole og hvilken studieretning du ønsker å gå videre med i fjerde, femte, og sjette semester. Dersom du velger flere og mer avanserte støtteemner holder du muligheten åpen for å velge blant flere av våre studieprogrammer. Du kan lese mer om hvilke støtteemner du kan velge blant på studieretningssidene.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk HMS-opplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på programmet fra og med høsten 2012 kreves følgende HMS-emner:

I tillegg kreves HMS0505 – El-sikkerhet for deltagelse i visse emner (se emnebeskrivelsene) fra høstsemesteret 2015.

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Studieløp for tidligere kull

Studieløpet for bachelorprogrammet i geofag har blitt revidert flere ganger. Se studieløpet for ditt kull:

Endringer i studieprogrammet

Vi jobber hele tiden med å utvikle studieprogrammene våre. Høsten 2017 gjør vi noen større endringer. Vi kommer tilbake med informasjon om hvilken betydning endringene har for deg som er student på studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i geofag: geologi, geofysikk og geografi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 15. nov. 2012 09:16 - Sist endret 6. nov. 2020 16:46