Dette programmet er erstattet av Geofysikk og klima (bachelor) og Geologi og geografi (bachelor).

Studiekvalitet

Vi vil i bachelorprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografi gi en aktuell og relevant utdanning med best mulig undervisning og veiledning for våre studenter. Både program og emnene som inngår blir derfor jevnlig evaluert. Det er viktig at du som student bidrar med tilbakemelding og deltar i evalueringer av studiene.

Studieprogrammet gjennomgår jevnlig ulike evalueringstiltak for å sikre og utvikle kvaliteten i studiet. Dette arbeidet blir gjort:

  • Programledelsen vurderer årlig om programmets mål er oppfylt
  • Eksterne tilsynssensorer fører tilsyn med og bidrar til å utvikle eksamen og sensur
  • Fakultetet foretar minst hvert fjerde år en grundigere evaluering av programmet, der også eksterne representanter deltar
  • Emnene som inngår i programmet evalueres minst hvert 4 år

Les mer om kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO.

Rapporter

Årlige rapporter

Periodisk rapportering

Periodisk program evaluering 2012:

- Rapport fra eksternt panel

- Rapport fra Geofag

- Student undersøkelse

Publisert 18. juni 2012 21:38 - Sist endret 10. des. 2014 21:53