Dette programmet er erstattet av Geofysikk og klima (bachelor) og Geologi og geografi (bachelor).

Studieretninger

Studieretninger som ikke tar opp nye studenter