Dette programmet er erstattet av Geofysikk og klima (bachelor) og Geologi og geografi (bachelor).

Geografi og hydrologi (studieretning)

Denne studieretningen tar ikke opp nye studenter. Studieprogrammet ble fra 2017/2018 erstattet av programmene Geofysikk og klima og Geologi og geografi.


Dersom du er interessert i hvordan klimaet påvirker jordas overflate og vannressurser vil studieretningen Geografi og hydrologi være noe for deg. Du vil lære om jordas naturmiljø, geofarer som skred og flom, landskapstyper og prosesser som danner disse, egenskaper, kretsløp og vekselvirkning med omgivelsene. Interessert i informatikk og geofag, da er kanskje GIS og fjernanalyse noe for deg? I studieretningen kan du velge mellom to løp; geografi, geomatikk eller hydrologi.

Studieretningen hører til programmet

Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?