Programmet tar ikke opp nye studenter

Geografi og hydrologi (studieretning)

OBS Dette programmet tar ikke opp nye studenter, og ble fra 2017/2018 erstattet av programmene Geofysikk og klima og Geologi og geografi.

Ønsker du å studere geofag, geografi og geologi, gå til:


Dersom du er interessert i hvordan klimaet påvirker jordas overflate og vannressurser vil studieretningen Geografi og hydrologi være noe for deg. Du vil lære om jordas naturmiljø, geofarer som skred og flom, landskapstyper og prosesser som danner disse, egenskaper, kretsløp og vekselvirkning med omgivelsene. Interessert i informatikk og geofag, da er kanskje GIS og fjernanalyse noe for deg? I studieretningen kan du velge mellom to løp; geografi, geomatikk eller hydrologi.

Studieretningen hører til programmet

Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?