Dette programmet er erstattet av Geofysikk og klima (bachelor) og Geologi og geografi (bachelor).

Geologi og geofysikk (studieretning)

Dette programmet tar ikke opp nye studenter, og ble fra 2017/2018 erstattet av programmene Geofysikk og klima og Geologi og geografi.

Ønsker du å studere geofag, geografi og geologi, gå til:


Geologi og geofysikk er den studieretningen som er opptatt av hvilke ressurser vi har på og i jordskorpa, og hvordan vi kan utvinne og utnytte disse ressursene.

Studieretningen hører til programmet

Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?