Geologi og geofysikk (studieretning)

Studieretningen tar ikke opp nye studenter. Studieprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografier fra 2017/2018 erstattet av de to bachelorprogrammene; Geofysikk og klima og Geologi og geografi.


Geologi og geofysikk er den studieretningen som er opptatt av hvilke ressurser vi har på og i jordskorpa, og hvordan vi kan utvinne og utnytte disse ressursene.

Studieretningen hører til programmet

Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?