Geomatikk (geografisk informasjonsbehandling) (studieretning)

Studieretningene Naturgeografi, Geomatikk og Hydrologi ble slått sammen til Geografi og hydrologi fra høsten 2013.

Fagområdet geomatikk er nå videreført i det nye BSc-programmet Geologi og geografi, og kan inngå i bachelorprogrammet Geofysikk og klima som valgte emner.

I masterprogrammet Geofag (master - to år) kan du studere og spesialisere deg i geomatikk ved å gå på studieretningen Geomorfologi og geomatikk.

Studieretningen hører til programmet

Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Ønsker du å studere geomatikk?

Fagene naturgeografi (geografi), geomatikk og hydrologi finner du i studieprogrammene under:

Geomatikk kan inngå som valgte emner i programmet: