Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Geomatikk (geografisk informasjonsbehandling) (studieretning)

Fagfeltet geomatikk ligger i skjæringspunktet mellom geofagene: produsenter og brukere av geoinformasjon og informatikk og digital behandling av informasjon.

Studieretningen hører til programmet

Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Studére geomatikk?

Studieretningene Naturgeografi, Geomatikk og Hydrologi ble slått sammen i studieretningen Geografi og hydrologi fra 2013.