Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hydrologi (studieretning)

Studieretningene Naturgeografi, Geomatikk og Hydrologi ble slått sammen i studieretningen Geografi og hydrologi fra høsten 2013. Gå til oversikt over studietilbudet i geofag ved Institutt for geofag, UiO.

Studieretningen hører til programmet

Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Studére hydrologi?

Institutt for geofag har studier i hydrologi på bachelor- og masternivå.