Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

I denne studieretningen får du kunnskap om jordas naturmiljø, landformer og landformdannende prosesser. Du vil lære om metodeutvikling, f.eks. gjennom bruk av forskjellige geofysiske målemetoder for innhenting av digitale data. Dette gir deg et godt grunnlag for jobb i forvaltning og skole.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. nov. 2012 14:17