Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Studieretningene Naturgeografi, Geomatikk og Hydrologi ble slått sammen i studieretningen Geografi og hydrologi fra høsten 2013. Gå til oversikt over studietilbudet i geofag ved Institutt for geofag, UiO.

Studieretningen hydrologi handler om vannets forekomst, egenskaper, kretsløp og vekselvirkning med omgivelsene.

Hydrologi er et fagområde som har stor betydning for forståelsen og forvaltningen av regionale og internasjonale vannressurser. Faget er feltorientert, og innsamling og analyse av feltdata er viktig.

Faget har en bred kontaktflate til meteorologi, og en rekke andre fag som glasiologi, geologi, geografi og limnologi.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 29. nov. 2019 11:06